Domov Černovice – Lidmaň
DOMOV ČERNOVICE
LIDMAŇ

Volná pracovní místa: pracovník(ce) v sociálních službách/asistent(ka), všeobecná/praktická sestra, kuchař(ka).

Domov Černovice - Lidmaň,
příspěvková organizace

Dobešovská 1
39494 Černovice

Ochrana a zpracování osobních údajů

- datová sada KLIENTI - zveřejněno na stránkách zřizovatele - Kraj Vysočina - zde,

- datová sada ZAMĚSTNANCI - zveřejněno na stránkách zřizovatele - Kraj Vysočina - zde,

- datová sada ZÁVAZKOVÉ VZTAHY - zveřejněno na stránkách zřizovatele - Kraj Vysočina - zde.

 

 

Správce osobních údajů: 

Domov Černovice - Lidmaň, příspěvková organizace

Dobešovská 1, 394 94 Černovice

IČ: 70659001

zastoupený ředitelem Mgr. Lubošem Milichovským

 

Osobní údaje shromažďované v Domově Černovice - Lidmaň podléhají ochraně podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Jsou shromažďovány pouze v nezbytném rozsahu k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštních zákonů.

Každý zaměstnanec a klient nebo jeho zákonný zástupce má právo nahlížet do svých osobních spisů a má právo na informaci, jaké údaje o něm organizace shromažďuje a pro jaké účely.

 

A.   Osobní údaje zaměstnanců:

Jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, občanství, rodinný stav, číslo OP, datum vydání OP, jméno, příjmení, datum narození dětí – pro daňové úlevy, vzdělání, doklady o předchozí praxi, přiznaný důchod, ZPS, zdravotní pojištění, číslo účtu pro zasílání platu.

Účel, k němuž jsou osobní údaje zpracovávány a shromažďovány:

 • platové zařazení
 • zdanění platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti, uplatnění úlev na daních, přihlášení a platbě sociálního a zdravotního pojištění
 • preventivní prohlídky zaměstnanců a posudky o zdravotním stavu zaměstnanců

Způsob pořizování osobních údajů:

Při nástupu do pracovního poměru vyplní zaměstnanec osobní dotazník, přinese výpis z rejstříku trestů, posudek o zdravotním stavu. Je založen osobní spis, do kterého se ukládají veškeré doklady (např. pracovní smlouva, platové zařazení, platové výměry, popis pracovní činnosti, osobní dotazník, doklady o vzdělání, posudky o zdravotním stavu, kopie RELDP, potvrzené doby zaměstnání…).

Osobní spis zaměstnanců je uložen v uzamčené skříni u mzdové účetní a přístup k osobním údajům zaměstnanců má pouze mzdová účetní - personalistka a příslušní vedoucí pracovníci podle úseků na vyžádání. Pro zpracování platů jsou osobní údaje uloženy v počítači mzdové účetní a chráněny přístupovým jménem a heslem.

Při ukončení pracovního poměru zaměstnanec obdrží z osobního spisu životopisy, dotazníky, potvrzení o zaměstnání.

Způsob předávání osobních údajů:

 • přihláška, odhláška a hlášení změn – nemocenské pojištění, zdravotní pojištění,
 • roční evidenční listy důchodového pojištění,
 • hlášení pro závodního lékaře,
 • hlášení změn v personálním vybavení pro zdravotní pojišťovny,
 • roční evidenční listy důchodového pojištění

Osobní spis zaměstnance je uložen v archivu organizace. Archivace osobních spisů je 45 let.

 

B.   Osobní údaje klientů:

Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, rodinný stav, adresa trvalého a přechodného pobytu, druh vypláceného příjmu (důchod), výše vypláceného příjmu (IDM, odměna za práci, plat), číslo a platnost OP, cestovního pasu, průkazu ZTP/P, zdravotní pojišťovna, jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo zákonných zástupců, opatrovníka, jejich trvalý, přechodný pobyt, jejich zaměstnání, rodinný stav.

Účel, k němuž jsou osobní údaje zpracovávány a shromažďovány:

Při vyřízení OP, cestovního pasu, průkazu ZTP/P, přihlášení k trvalému pobytu, vydání osvědčení o českém státním občanství, přiznání IDM, přiznání dávky přídavek na dítě a příspěvek na péči, vedení finančních depozit klientů, zakládání vkladních knížek, termínovaných účtů, stavebního spoření, uzavírání smlouvy o poskytování pobytové sociální služby a stanovení úhrady za pobyt, vzájemná spolupráce se soudy, s orgány SPOD, s policií u nezletilých dětí s nařízenou ústavní výchovou a u zbavených svéprávnosti, kontakt s rodinou klienta, zajišťování rekreačních pobytů apod.

Osobní spis klientů je uložen v uzamčené skříni u sociálních pracovnic a osobní údaje jsou zadány v informačním systému organizace. Přístup k těmto údajům mají pouze příslušní zaměstnanci v přímé péči prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla. Ochrana osobních údajů klientů je stanovena ve vnitřní směrnici k ochraně osobních údajů.

Zdravotní dokumentace obsahuje údaje o zdravotním stavu klientů a je vedena a předávána v souladu se zákonnými normami o vedení zdravotní dokumentace. Dokumentace je uložena v uzamčené skříni na ordinaci domova a přístup do zdravotní dokumentace mají pouze příslušní zdravotničtí pracovníci.

Výchovná dokumentace obsahuje rodné číslo, jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození a údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání a výchovy klientů. Dokumentace je uložena v uzamčených skříních na příslušných odděleních domova a přístup k dokumentaci mají pouze příslušní zaměstnanci oddělení.

Způsob pořizování osobních údajů:

Při nástupu do domova vyplní klient nebo jeho zákonný zástupce osobní dotazník, přiloží posudek o zdravotním stavu. Je založen osobní spis, do kterého se ukládají veškeré doklady. Zdravotní úsek si vyžádá zdravotní dokumentaci nebo výpis ze zdravotní dokumentace od ošetřujícího lékaře.

Způsob předávání osobních údajů:

 • Pedagogický deník, odborná vyšetření a jejich aktualizace (psycholog, SPPG, logoped, fyzioterapeut,…) se poskytuje: odborným pracovníkům v přímé péči v rámci týmové spolupráce v uceleném systému rehabilitace. 
 • IVVP, plán sociální služby, plán odborné péče se poskytuje: odborným pracovníkům v přímé péči, zákonnému zástupci pro týmovou spolupráci v systému ucelené rehabilitace.

 Zdravotní, výchovná a sociální dokumentace je archivována 100 let.

 

 

Dokumenty

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Svátek

Svátek má Vít

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den odpůrců vojenské služby
 • Světový den proti násilí na seniorech

Zítra má svátek Zbyněk

Počasí

dnes, sobota 15. 6. 2024
slabý déšť 21 °C 10 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 19/12 °C
pondělí 17. 6. oblačno 22/12 °C
úterý 18. 6. oblačno 25/13 °C

Partneři

Mapa

Dobešovská 1, Černovice

Poskytované služby - Sídlo organizace, DOZP, Odlehčovací služba, STD

Zobrazit více

Lidmaň 91, Pacov

Poskytované služby - DOZP

Zobrazit více

Svatava 70, Černovice

Poskytované služby - Chráněné bydlení

Zobrazit více

Dobešovská 787, Černovice

Poskytované služby - Chráněné bydlení

Zobrazit více

Pražská 1318, Pelhřimov

Poskytované služby - Chráněné bydlení

Zobrazit více

Lipová 592, Černovice

Poskytované služby - Chráněné bydlení

Zobrazit více